3 września po przeszło dwumiesięcznej przerwie znów zabrzmiał pierwszy dzwonek. W Szczytnie miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w Gimnazjum nr 1.

Witaj nam szkoło radosna

W uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny w Gimnazjum nr 1 wzięły udział władze miasta na czele z burmistrz Danutą Górską, nauczyciele, dyrektorzy miejskich placówek oświatowych oraz przedstawiciele rady rodziców. Burmistrz życzyła wszystkiego najlepszego uczniom i nauczycielom. - Życzę, żeby ten rok szkolny był pełen pozytywnych ocen, przede wszystkim piątek i szóstek – mówiła burmistrz. Wraz z naczelnikiem wydziału edukacji Robertem Dobrońskim wręczyła akty powierzenia funkcji dyrektora: Grażynie Wyrzykowskiej – Mączyńskiej z SP nr 2, Grażynie Wronie Janowskiej z SP nr 3, Grażynie Brulińskiej z Przedszkola „Bajka”, Urszuli Świerczewskiej z Przedszkola „Fantazja”. Wręczone zostały również akty dla nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: Katarzyna Luma z Przedszkola „Bajka”, Magdalena Rzepecka z Przedszkola „Fantazja”, Dagmara Żebrowska z SP nr 3, Renata Helena Domżala z SP nr 3, Anna Dembek z Gimnazjum nr 2, Robert Jaworski z SP nr 2 oraz Arkadiusz Mamiński z SP nr 2. Na zakończenie w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum nr 1.

(iz)