W miniony piątek w Szkole Podstawowej w Zabielach odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej i pasowanie przedszkolaków.

Witajcie w szkolnej społeczności
Pierwszoklasiści ślubowali kochać ojczyznę, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom

Dzieci ubrane w stroje galowe niecierpliwie oczekiwały na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia i ślubowanie przedszkolaka. W obecności dyrektor szkoły Joanny Badysiak, nauczycieli, rodziców, kolegów i koleżanek najmłodsi zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Urszuli Turkot – wychowawczyni klasy I oraz Beaty Kordek – wychowawczyni oddziału przedszkolnego. Dzieci celująco odpowiadały na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz zasad zachowania. Pięknie też recytowały śpiewały, tańczyły oraz grały na własnoręcznie wykonanych instrumentach. Na koniec złożyły uroczyste przyrzeczenie i ślubowanie. Dyrektor Badysiak, dotykając symbolicznym ołówkiem ramion dzieci, z dumą przyjmowała je do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Zabielach.

Na pamiątkę wszystkie otrzymały dyplomy, upominki ufundowane przez Radę Rodziców, a także drobne prezenty od uczniów klasy III oraz Samorządu Uczniowskiego. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia, słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców.

Natalia Szumowska