Ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest nie spotkał się z dużym zainteresowaniem w powiecie szczycieńskim. Jest obawa, że część gospodarzy może się jeszcze wycofać, bo do końca nie wiadomo jakie będą musieli ponieść koszty.

Wnioski na usunięcie azbestu
Do jednej tony usuniętego azbestu fundusz ochrony środowiska dopłaci 350 zł, a realny koszt sięga 800 zł

W gminie Jedwabno mieszkańcy złożyli 10 wniosków na utylizację pokrycia dachowego o łącznej wadze 20 ton. To i tak postęp w porównaniu do roku ubiegłego, w którym o takie dofinansowanie wystąpiło tylko trzech gospodarzy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.