Największa tegoroczna inwestycja w Pasymiu nie dojdzie do skutku. Przeznaczone na nią środki zasilą budowę wodociągu i remont szkoły podstawowej.

Wodociągi zamiast stacji

Termin rozpoczęcia budowy stacji uzdatniania wody w Pasymiu zostanie przesunięty na rok przyszły. Powodem są długotrwałe prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Planowane w wersji optymistycznej zakończenie ich we wrześniu br. wyklucza w praktyce wybór wykonawcy i rozpoczęcie zadania jeszcze w tym roku. Budowa stacji miała być największą tegoroczną inwestycją, na którą w budżecie zarezerwowano 400 tys. zł.

Nie dojdzie też do skutku budowa chodnika w Gromie. Samorząd pasymski miał pokryć koszty wykonania dokumentacji technicznej (50 tys. zł), resztę wzięła na siebie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ta ostatnia niespodziewanie jednak odstąpiła od wcześniejszych zapowiedzi. Okazuje się bowiem, że planowane w niedalekiej przyszłości prostowanie trasy Olsztyn-Szczytno, na odcinku od Pasymia, ma ominąć Grom i Leleszki. GDDKiA nie chce więc inwestować w drogę, która utraci status krajowej.

Wszystko to spowodowało konieczność dokonania zmian w budżecie Pasymia. Zakładane inwestycje w wysokości 1,85 mln zł (15,2% ogółu wydatków) mają ulec jednak tylko niewielkiemu zmniejszeniu - do 1,81 mln zł (14,5%). Radni zadecydowali bowiem, że niewykorzystane środki zasilą inne zadania.

Najwięcej, bo 280 tys. zł zostanie przesunięte na budowę odcinków sieci wodociągowej w Dybowie, Pasymiu oraz na trasie Grzegrzółki - Rusek Wielki (kolonia). Wcześniej planowano, że w tym roku będzie wykonana tylko dokumentacja. Inwestycja zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków własnych. Jak wyjaśnia sekretarz miasta Kazimierz Oleszkiewicz, szanse na pozyskanie środków zewnętrznych są znikome ze względu na małą efektywność zadania, czyli stosunkowo niewielką liczbę gospodarstw, do których dotrze wodociąg.

Gmina zabiegać będzie za to o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Za 428 tys. zł, bo na tyle są szacowane koszty, ma być naprawiony dach, położona nowa elewacja i zmodernizowane centralne ogrzewanie. Obecnie stosowany system parowy nie należy do najbezpieczniejszych. Warunkiem przystąpienia do inwestycji będzie pozyskanie połowy potrzebnych środków (214 tys. zł) z ministerstwa edukacji.

Część wygospodarowanej kwoty - 100 tys. zł zostanie przekazana na wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, chodników oraz kanalizacji deszczowej na terenie Pasymia. Dotyczyć ma do ulic: Polnej, Zientary-Malewskiej, Pieniężnego, Leśnej, Kajki, Ostrów, Żurawiej, Żeglarskiej, Jaskółczej, Bocianiej, Orlej, Kruczej, Kormoranów, Łabędziej, Czajki, Tartacznej, Strażackiej, Sosnowej, Mazurskiej, Biernata, Burskiego, Kiepunki, Małłka i Słonecznej.

Kolejne 36 tys. zł trzeba będzie dołożyć do niedawno wybudowanego budynku socjalnego w Grzegrzółkach. Środki te zostaną przeznaczone na wybudowanie budynków gospodarczych, przedłużenie kanałów wentylacyjnych i dymowych oraz zakup i montaż nawiewników podokiennych.

O 5 tys. zł wzrosną koszty związane z zakupem toalety publicznej, w sumie wyniosą one 40 tys. zł. Okrągły obiekt spełniać ma dodatkowo rolę słupa ogłoszeniowego. Należy mieć tylko nadzieję, że zdecydowanie bardziej przyjemnego dla oczu niż te stojące w Szczytnie.

Zadania inwestycyjne uzupełnią jeszcze zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Jana Pawła II w Pasymiu (4,5 tys. zł) oraz remont remizy strażackiej w Gromie (zwiększenie środków o 11 tys. zł).

(o)

2006.06.21