Brak inwestorów, niekorzystna demografia i nieproporcjonalny podział środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa to jedne z głównych tematów, jakie poruszali radni przy omawianiu raportu o stanie gminy Rozogi.

Wójcie, sprawiedliwie dziel środki
Radny Kaczmarczyk wytyka wójtowi Kudrzyckiemu, że dzieląc środki na inwestycje nadmiernie, kosztem pozostałych sołectw, preferuje Rozogi. Wójt odpowiada, że podobne zarzuty, ale w drugą stronę słyszy od radnych reprezentujących stolicę gminy

Debata nad raportem o stanie gminy i sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu znalazła się w programie obradującej pierwszego dnia czerwca sesji Rady Gminy Rozogi. Zarówno dochody jak i wydatki wyniosły 39,7 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego były większe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.