Skarga Związku Nauczycielstwa Polskiego na brak działań przewodniczącego Rady Powiatu jest zasadna, a uchwała, która ją odrzuciła, została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Tak uznały służby prawne wojewody, przyznając rację związkowcom. - Decyzje te jednoznacznie świadczą o braku kompetencji organów Rady Powiatu – komentuje Janusz Koziński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP.

Wojewoda karci Radę Powiatu
- Decyzje wojewody jednoznacznie świadczą o braku kompetencji organów Rady Powiatu – uważa prezes Janusz Koziński

TO NIE MIEŚCI SIĘ W GŁOWIE

Spór pomiędzy Radą Powiatu a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego dotyczący niewypłaconych środków strajkującym w 2019 r. nauczycielom ciągnie się już kilka lat. Pod koniec lutego 2020 r. szef Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Szczytnie Janusz Koziński wystosował w tej sprawie petycję na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Jana Lisiewskiego. I choć trudno w to uwierzyć, do dziś nie została ona rozpatrzona, choć, zgodnie z prawem, powinno to nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Związkowcy długi czas czekali na odpowiedź, wychodząc z założenia, że jej brak może wynikać z problemów logistycznych spowodowanych pandemią. W końcu ich cierpliwość się wyczerpała.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.