W Wielbarku powstanie jednostka wojskowa podległa 1. Dywizji Piechoty Legionów, której powołanie zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wojsko stacjonować ma na liczącym 50 ha i uzbrojonym w media gruncie skarbu państwa. - Będzie to spore wyzwanie dla naszego samorządu, ale z pewnością przyczyni się do rozwoju naszego miasta i pobudzenia gospodarki całego powiatu - cieszy się burmistrz Grzegorz Zapadka.

Wojsko wkracza do Wielbarka
Zaprezentowana przez wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka koncepcja utworzenia 1. Dywizji Piechoty Legionów przewiduje utworzenie jej jednostki m.in. w Wielbarku

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział powołanie nowej dywizji. Będzie to 1. Dywizja Piechoty Legionów, która ma stacjonować głównie w województwie podlaskim – tam znajdzie się większość podległych jej jednostek. Będzie jednak także miała dwie jednostki w województwie warmińsko-mazurskim – w Kamionce koło Iławy i Wielbarku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.