Zwiększy się liczba nagród przyznawanych wyróżniającym się w nauce uczniom zamieszkałym na terenie gminy Rozogi. Wójt nagrodzi teraz każdego kto na końcowym egzaminie w podstawówce, gimnazjum czy LO uzyska z przedmiotów egzaminacyjnych 85% możliwych do zdobycia punktów.

Wójt da więcej nagród
Zakończeniu roku szkolnego w gminie Rozogi towarzyszyć będzie wręczenie nagród uczniom podstawówek, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, którzy wypadną najlepiej na egzaminach

Do tej pory gmina Rozogi należała do tych samorządów, które oszczędnie nagradzały swoich uzdolnionych uczniów. Najpierw zaszczytu tego mógł dostąpić w skali roku jeden uczeń, a od trzech lat już troje. Teraz krąg ten się zwiększy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.