Reklama

Węgiel

Przedstawione przez wójta Zbigniewa Kudrzyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły nie wzbudziło tym razem żadnych zastrzeżeń u radnych. Do największych inwestycji należały przebudowy trzech dróg, budowa zadaszenia amfiteatru i wdrożenie e-usług.

Wójt z absolutorium
Jedną z większych inwestycji wykonanych w ub. r. była budowa zadaszenia amfiteatru

Podobnie jak w latach poprzednich, także ubiegłoroczny budżet gminy Rozogi oscylował wokół 30 mln zł. Dochody były tym razem mniejsze od tej kwoty o 300 tys. zł, a wydatki o 400 tys. zł wyższe.

Tradycyjnie też zdecydowanie największe źródło dochodów stanowiły subwencje (38,5%) i dotacje (44%).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.