Na zadania majątkowe gmina Świętajno przekazała w ubiegłym roku blisko 12 mln zł, tj. 27% swoich wydatków, a jej zadłużenie nieznacznie przekroczyło 10 mln zł, czyli 25% ogółu dochodów. Takie dane zawiera sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, które radni przyjęli jednogłośnie.

Wójt z absolutorium i wotum zaufania
Inwestycją, która w ubiegłym roku pochłonęła najwięcej środków z budżetu gminy Świętajno, była przebudowa drogi Spychowo-Kolonia

Świętajno to kolejny po gminie Szczytno samorząd, którego radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz przyjęli raport o stanie gminy. Uchwalony budżet na 2022 rok zakładał po stronie dochodów 33,4 mln zł, a po stronie wydatków 44,1 mln. zł. Po uwzględnieniu dokonywanych w ciągu całego roku zmian ostatecznie dochody wzrosły do 40,7 mln zł, a wydatki – 43,6 mln zł. Znacznie zmniejszył się za to planowany deficyt z 10,7 do 2,9 mln zł, ale i też wydatki majątkowe – z 18,9 do 11,8 mln zł, czyli z 43 do 27% ogółu wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.