Minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta powiatowego w Szczytnie, odznaczył wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji. Włodarz odebrał go w Olsztynie z rąk komendanta wojewódzkiego nadinsp. Tomasza Klimka.

Wójt zasłużony dla policji
Wójt Sławomir Wojciechowski został odznaczony medalem na wniosek komendanta powiatowego insp. Radosława Dracha

W niedzielę 19 września w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. W uroczystości udział wziął komendant wojewódzki policji nadinsp. Tomasz Klimek. Ze względu na to, że wśród składających ślubowanie znaleźli się policjanci, którzy niebawem zasilą szeregi szczycieńskiej jednostki, do Olsztyna przybył również komendant powiatowy policji w Szczytnie insp. Radosław Drach. Nie był to jednak jedyny powód jego obecności na uroczystości. Po zakończonym ślubowaniu komendant wojewódzki odznaczył Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego. Komendant Drach, który wystąpił z wnioskiem o nadanie odznaczenia, uzasadniał swoją decyzję przede wszystkim bardzo dobrą współpracą z samorządem gminy Szczytno. Podkreślał, że wójt Wojciechowski aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na jej terenie i utrzymuje bezpośredni kontakt z dzielnicowymi, szukając rozwiązań dla pojawiających się w lokalnej społeczności problemów. Akcentował również hojną pomoc z budżetu gminy na zakup m.in. nowych pojazdów policyjnych. - Wsparcie finansowe udzielone niejednokrotnie szczycieńskim funkcjonariuszom podniosło znacząco poziom ich pracy oraz standard wyposażenia służbowego – mówił szef szczycieńskiej policji.

(ew), KPP Szczytno