Projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w gminie Pasym zakłada powrót do sytuacji sprzed reformy powołującej do życia gimnazja. Na razie nie wiadomo, czy wprowadzane przez rząd zmiany spowodują zwolnienia nauczycieli. - Gdyby tak się stało, postaramy się je minimalizować – zapowiada burmistrz Cezary Łachmański.

Wracają do starego systemu
Losy pasymskiej oświaty w dużym stopniu zależeć będą od demografii. Na razie liczba dzieci utrzymuje się na stabilnym poziomie

Samorządy intensywnie przygotowują się do wprowadzanej przez rząd reformy oświaty zakładającej m.in. likwidację gimnazjów. Jednym z ich głównych działań jest dostosowanie istniejącej sieci szkół do nowego ustroju. Radni z miasta i gminy Pasym uchwałę w tej sprawie podejmą podczas piątkowej sesji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.