W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, podczas której zespół Wrzosy świętował jubileusz 15-lecia działalności.

Wrzosowy jubileusz
Świętujący 15-lecie działalności zespół Wrzosy wraz z zaproszonymi na uroczystość gośćmi/fot. GOK Dźwierzuty

Zebranych gości powitali Janusz Ałaj i Zofia Śledzińska – szefowa dźwierzuckiego Koła Emerytów i Rencistów. Jesienną galę swoją obecnością uświetniło wielu gości, w tym m.in.: Sylwia Jaskulska - wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego, Jarosław Matłach – starosta szczycieński oraz Marianna Szydlik – wójt gminy Dźwierzuty, a także Maria Trochimowicz – przewodnicząca Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczytnie. Najważniejszymi gośćmi byli jednak sami seniorzy z miejscowego koła, działający od kilkudziesięciu lat przy GOK Dźwierzuty. To właśnie członkowie koła emerytów i rencistów w listopadzie 2006 r. założyli zespół śpiewaczy Wrzosy, którego inicjatorem i muzycznym kierownikiem z krótką przerwą jest Janusz Ałaj – instruktor muzyczny i opiekun Koła. Zespół Wrzosy może poszczycić się ponad 300 występami w środowisku lokalnym, na terenie kraju i poza jego granicami. Jego działalność została wielokrotnie nagrodzona, a szczególnie na szczeblu powiatowym, czego wyrazem jest wyróżnienie i statuetka Juranda. Wszystkie te „zdobycze” oraz prowadzone przez kierowniczkę zespołu Bogumiłę Siedlecką kroniki udekorowały scenę GOK. Zebrani goście w ciepłych słowach, poprzez upominki oraz medal Krajowego Zarządu ZERiI dla liderki zespołu wyrazili swoje uznanie dla jego dokonań w dziedzinie popularyzacji rodzimej kultury. W części artystycznej wystąpił zespół Wrzosy ze swoimi przebojami, zespół JaśWerka, Yanko Kapela oraz Sławomir Gutysz, będący przez dwa lata muzycznym instruktorem Wrzosów. Dalsza część wieczoru należała do dźwierzuckich seniorów, którzy jak co roku obchodzili swoje święto. Na tę okoliczność panie przygotowały kulinarne specjały, po których z ochotą wszyscy ruszyli do tańca.

Janusz Ałaj, (kee)