W środę 10 maja została przekazana umowa na dofinansowanie, jakie poniosła Gmina Jedwabno na zakup samochodu dla OSP Jedwabno.

Wsparcie dla bezpieczeństwa
Dofinansowanie otrzymane z programu RPO „Warmia i Mazury” służyć będzie poprawie bezpieczeństwa w gminie Jedwabno/fot. Marcin Kierul

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach: RPO „Warmia i Mazury”, Osi Priorytetowej 5- „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, działania 5.4 - „Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem”, poddziałania 5.4.1 - „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”. Umowę podpisali w obecności Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak oraz Druh Mariusz Wojciechowski. Umowa opiewa na 245 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie spożytkowana na budowę Gminnego Centrum Bezpieczeństwa, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w regionie oraz wspomoże i ułatwi służbę ochotniczkom i Ochotnikom z OSP. Jak widać pisanie projektów, mimo że łatwe nie jest, może przynieść wymierne skutki.

DZIEŃ STRAŻAKA W GRUNWALDZIE

Natomiast w sobotę, 13 maja na polu bitwy w Grunwaldzie odbyły się wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka z udziałem premiera Waldemara Pawlaka i Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz zaproszonych gości. Podczas uroczystości, po mszy polowej, zostały wręczone medale i odznaczenia dla ponad siedemdziesięciu Druhen, Druhów i jednostek OSP z regionu Warmii i Mazur. To czas podziękowań za służbę ciężką i odpowiedzialną. Dziesiątki sztandarów i setki strażaków, w tym całe rodziny strażackie spotkały się w jednym czasie i miejscu, by móc ze sobą świętować. Tak naprawdę to ochotnicy zawsze są na służbie niezależnie od pory dnia czy roku a nawet święta. Podczas uroczystości jedna z jednostek została wezwana do działania i na sygnale odjechała z miejsca świętowania.

W obecności Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umowę podpisali wójt Sławomir Ambroziak i druh Mariusz Wojciechowski/fot. Marcin Kierul
W uroczystości uczestniczyły dziesiątki sztandarów/fot. Marcin Kierul
Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla ponad siedemdziesięciu druhen, druhów i jednostek OSP z regionu Warmii i Mazur/fot. Marcin Kierul
Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka odbyły się na polu bitwy w Grunwaldzie/fot. Marcin Kierul