Dyrektorzy szkół, nauczyciele, kadra kierownicza wydziałów oświaty urzędów gmin oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wzięli udział w szkoleniu, którego celem było m.in. przedstawienie im możliwości uzyskania dofinansowania inicjatyw lokalnych ze środków unijnych.

Wspierać dobre pomysły

Spotkanie odbyło się w czwartek 6 grudnia w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie. Jego inicjatorami byli wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Urszula Pasławska oraz starosta szczycieński Jarosław Matłach. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie założeń Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i możliwości dofinansowania inicjatyw lokalnych związanych głównie z edukacją i wyrównywaniem szans. Otwierający spotkanie wicestarosta Kazimierz Oleszkiewicz wskazał Program Operacyjny jako istotne źródło wsparcia pomysłów w dziedzinie oświaty. Najważniejsze założenia programu przedstawiła Joanna Pietruklaniec, kierownik Biura Obsługi Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Omówiła także obszary wsparcia, w szczególności priorytet związany z oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na terenach wiejskich oraz zaprezentowała harmonogram ogłaszania konkursów. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani również z procedurą związaną z przygotowaniem wniosków i konstruowaniem budżetu zadaniowego. Oprócz tego mogli przyjrzeć się, w jaki sposób działa Generator Wniosków Aplikacyjnych - program komputerowy, za pomocą którego przygotowuje się wnioski o dofinansowanie.

- Chodziło nam o uświadomienie uczestnikom szkolenia, że każdy z nich może się ubiegać o środki unijne na zadania związane z edukacją. Liczy się dobry pomysł i trafienie w potrzeby lokalnej społeczności - mówi naczelnik wydziału oświaty w szczycieńskim starostwie Stefan Januszczyk. Dodaje, że o dofinansowanie w ramach omawianego podczas szkolenia działania warto się starać tym bardziej, że w tym przypadku nie jest konieczny wkład własny wnioskodawcy.

(łuk)