Ludzkiego życia nie da się wycenić. Tak jak nie da się wycenić zaangażowania osób, które z poświęceniem ruszają na pomoc innym. Jak co roku samorząd województwa wspiera działania OSP. Już można aplikować o środki.

Wspieramy rycerzy św. Floriana
Wicemarszałek województwa Sylwia Jaskulska: - W tym roku na wsparcie OSP przeznaczyliśmy łącznie 600 tys. zł

Druhny i druhowie OSP często są pierwsi na miejscu wypadku. Z narażeniem życia ratują nas i nasze mienie. Strażacy ochotnicy to dobrzy opiekunowie mieszkańców i gości odwiedzających Warmię i Mazury.

– W odbiorze społecznym działalność ochotniczej straży pożarnej z roku na rok zyskuje zwolenników i sympatyków – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i szef wojewódzkich struktur OSP. – Każdego roku zwiększa się zakres, a także częstotliwość podejmowanych przez strażaków działań ratowniczych. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że są oni zawsze tam, gdzie trzeba nieść pomoc, ratować dobytek, a często również ludzkie życie. Dlatego istnieje nieustająca potrzeba doskonalenia się w tym zakresie i unowocześniania jednostek. Wszyscy mamy tego świadomość, czego efektem są systematycznie przekazywane środki na zakup sprzętu czy modernizowanie strażnic.

Doceniając ich trud i poświecenie, samorząd województwa co roku wspiera ochotnicze straże pożarne. Nabór wniosków już trwa, a możliwość aplikowania kończy się 28 lutego.

- W tym roku na wsparcie OSP przeznaczyliśmy łącznie 600 tys zł. Pomoc można otrzymać na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub przeprowadzenie prac budowlanych, związanych z rozbudową lub modernizacją jednostki OSP z województwa warmińsko-mazurskiego. To o czym należy pamiętać, to fakt, że o środki mogą aplikować nie prezesi OSP, ale wójtowie gminy, na terenie której mieści się jednostka. Zachęcam do aplikowania, bo te środki to inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich – przypomina Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa.

Do wniosku powinien być dołączony kosztorys zadania inwestycyjnego, uwzględniający całkowity koszt zadania, wysokość wnioskowanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, udział środków własnych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, udokumentowany udział środków własnych Gminy (min. 5 proc. całkowitego kosztu zadania). Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy przeprowadzenia prac budowlanych (rozbudowa lub modernizacja jednostki OSP), to należy przesłać harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Więcej informacji:

www.bip.warmia.mazury.pl