Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie – zapowiedział podczas pobytu w Szczytnie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Ma to, jak powiedział, umożliwić wejście Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie „w nowy okres jej wielkiego rozwoju”. Odniósł się też do cytowanych w „Kurku”, słów posła Michała Wypija o tym, że szkoła w Szczytnie w wyniku tego przekształcenia zostanie zdegradowana i będzie podlegać pod uczelnię w Legionowie.

WSPol. z promocją na akademię
Wiceminister Błażej Poboży zapewniał, że nazwa Szczytno przy Akademii Policji się pojawi, a komendant główny policji Jarosław Szymczyk podkreślał, że ukończenie WSPol. jest niezbędną przepustką do dalszej kariery w policji

W piątek podczas briefingu prasowego, goszczący w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, wiceszef MSWiA Błażej Poboży poinformował o gotowym już projekcie ustawy o zmianie nazwy uczelni państwowych podległych MSWiA. Zakłada on m. in., że szkoła w Szczytnie zmieni nazwę na Akademię Policji w Szczytnie. Projekt omawiany będzie na najbliższym posiedzeniu rządu, a następnie trafi na obrady Sejmu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.