Wspólna – taką nazwę proponują nadać obecnej ulicy Buczka jej mieszkańcy. W ostatnich dniach padła propozycja, aby patronem ulicy był zmarły przed 15 laty ks. Robert Dziewiatowski.

Wspólna czy... ks. Dziewiatowskiego
We wspomnieniach wielu, nie tylko osób wierzących, ks. Robert Dziewiatowski pozostał jako człowiek umiejący zjednywać ludzi, z dużym poczuciem humoru

Przypomnijmy, że blisko dwa tygodnie temu wojewoda warmińsko – mazurski wystąpił do Rady Miejskiej w Szczytnie z pismem w sprawie zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka. To skutek wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów zabraniających funkcjonowania w przestrzeni publicznej symboli związanych z komunizmem. Władze miasta wówczas nie podjęły jednak działań zmierzających do zmiany patrona. Jak tłumaczyli przedstawiciele ratusza, wynikało to z oporu mieszkańców, którzy obawiali się kosztów oraz formalności związanych z przemianowaniem ulicy. Dlatego, po upływie ustawowego terminu inicjatywę przejął wojewoda.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.