Na placu ośrodka kultury w Jedwabnie odbyła się prezentacja sprzętu zakupionego dla miejscowych strażaków ze środków pochodzących ze zbiórki, przeprowadzonej w ramach akcji "Lato z OSP".

Przez całe lato na terenie gminy Jedwabno trwała akcja, której celem było zdobycie funduszy na doposażenie miejscowej OSP. Dzięki przeprowadzonym loteriom, licytacjom, koncertom, a także zbiórkom pieniędzy organizatorzy zgromadzili ponad 20 tys. zł. Za pozyskane środki zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego, które obok gaszenia pożarów jest jednym z najważniejszych zadań strażaków. Ich stan posiadania powiększył się m.in. o pompę szlamową, sprzęt do cięcia samochodów, betonu i drewna.

- Planujemy jeszcze zakup butów i mundurów - usłyszeliśmy od Jana Brzozowskiego, naczelnika OSP w Jedwabnie.

(j)

2004.12.22