Reklama

Węgiel

Radni gminy Rozogi wybrali Mariannę Nowak na ławnika Sądu Rejonowego w Szczytnie. Była dyrektor oddziału Banku Kurpiowskiego w Rozogach, od dwóch lat jest na emeryturze.

Wybrali ławnika
Marianna Nowak będzie ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Szczytnie w nadchodzącej kadencji

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym. Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie ustaliło, że gminę Rozogi w kadencji 2020-2023 reprezentować będzie jeden ławnik w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna kandydatura

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.