Znamy już nazwiska ławników ze Szczytna wybranych na kadencję 2016 – 2019. Kandydatów, w stosunku do zapotrzebowania zgłoszonego przez Sąd Rejonowy, było mniej. Wszyscy uzyskali poparcie radnych miejskich w tajnym głosowaniu.

Wybrali ławników

Rada Miejska wybierała ławników na kadencję 2016 – 2019 w tajnym głosowaniu podczas sierpniowej sesji. Jak już pisaliśmy, zainteresowanie pełnieniem tej funkcji nie było duże. Sąd Rejonowy w Szczytnie zgłosił zapotrzebowanie na 16 osób, a zgłosiło się jedynie 13 chętnych. W gronie tym zdecydowanie przeważają kobiety. Chęć bycia ławnikiem zadeklarował tylko jeden mężczyzna. Ze względu na małą liczbę kandydatów, wszyscy oni uzyskali akceptację zespołu opiniującego. - Jedynie w odniesieniu do jednej z osób, która zgłosiła swoją kandydaturę do sądu pracy, uznaliśmy, że powinna być zakwalifikowana do wydziału rodzinnego – tłumaczy przewodnicząca zespołu, sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie Anna Podubińska. Jak wyjaśnia, w przypadku sądu pracy, od kandydatów wymagane było wykazanie się wiedzą z tej konkretnej dziedziny, a we wniosku jednej z kandydatek tego zabrakło. Mimo to spełniała kryteria ustawowe i została zakwalifikowana do sądu rodzinnego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.