"Niebezpieczeństwo - możliwość wybuchu, trzeba ewakuować zakład!" Tak rozpoczęły się ćwiczenia w Spychowie. Udział w nich wzięły służby ratunkowe i porządkowe z całego województwa.

Wybuchowa akcja

W piątek 9 września odbyły się pozorowane ćwiczenia awaryjne na rozlewni gazu płynnego "Shell Gas" w Spychowie. Ich celem było sprawdzenie systemu zabezpieczeń rozlewni, a także weryfikacja sprawności działania pracowników, jednostek straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz innych służb w warunkach zagrożenia poważną awarią przemysłową w zakładzie o potencjalnie dużym ryzyku.

W trakcie napełniania cysterny z gazem nastąpiło pęknięcie węża i wyciek gazu, który w zetknięciu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

Podczas działań strażacy musieli udzielić pierwszej pomocy koledze, który zasłabł.

W akcji udział brało 16 jednostek straży pożarnej z całego województwa: ochotnicy jak też zawodowi.

Z przeprowadzonych analiz ryzyka wynika, iż prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia wynosi raz na 1700 lat. Symulowane ćwiczenia na terenie zakładu z udziałem straży i innych służb ratowniczych odbywają się regularnie, aby wyeliminować ryzyko wybuchu.

- Dzisiejsze ćwiczenia pokazały, że wszystkie jednostki są w stanie ze sobą bardzo dobrze współpracować. Akcję oceniono najlepiej z dotychczasowych - podsumował komendant Józef Zajączkiewicz z KPPSP w Szczytnie.

(jor)

2005.09.21