Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Gromu. Odcinek gminnej drogi prowadzącej od przejazdu PKP do leśnictwa Grom jeszcze w tym roku zostanie pokryty masą bitumiczną. Pasymski samorząd otrzymał na ten cel 60% dofinansowania z listy rezerwowej w ramach rządowego programu.

Wybudują drogę w Gromie
Wartość inwestycji w Gromie to, według kosztorysu, blisko 1,5 mln zł

Gmina Pasym będzie budować drogę gminną w Gromie. Inwestycja obejmie odcinek za przejazdem PKP do siedziby leśnictwa Grom. Obecna nawierzchnia żwirowo-gruntowa o długości ok. 750 mb zostanie zmieniona na bitumiczną.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.