Powiat szczycieński wyludnia się i starzeje. Ta tendencja pogłębia się już od kilkunastu lat. Jednak tak fatalnych danych, jak za ubiegły rok, w szczycieńskim USC nie odnotowano od zakończenia drugiej wojny światowej,

Wymierający powiat
Z rozrzewnieniem starsi mieszkańcy wspominają lata sześćdziesiąte, gdy na świat w powiecie przychodziło rocznie ponad 1500 dzieci, czyli … trzykrotnie więcej niż obecnie

Ponad 800 mieszkańców naszego powiatu zmarło w roku ubiegłym. To niechlubny rekord. W samym tylko Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczytnie odnotowano 533 zgony. Od zakończenia drugiej wojny światowej po raz pierwszy liczba zmarłych przekroczyła 500. Niepokojąca tendencja odnotowywana jest już od kilkunastu lat. To efekt starzenia się społeczeństwa. Seniorów przybywa, bo siedemdziesiątkę przekraczają kolejne roczniki z powojennego wyżu demograficznego. Z raportu Państwowego Zakładu Higieny wynika też, że sami jesteśmy sobie winni, nie przestrzegamy bowiem zaleceń lekarskich. Za utratę – jak to określają specjaliści – największej liczby lat przeżytych w zdrowiu odpowiadają głównie: palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta oraz wysokie ciśnienie krwi.

Fatalną sytuację demograficzną potęguje spadająca z roku na rok liczba urodzeń.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.