Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszynach wspólnie z Kołem Łowieckim „Jeleń” wypuścili kuropatwy.

Wypuścili kuropatwy
Bez pomocy człowieka, kuropatwy mogłyby zniknąć z naszych pól

Te małe kuraki są w ostatnich latach w coraz trudniejszej sytuacji. Zmienia się charakter wsi i otaczających je pól. Coraz więcej gruntów obsadzanych jest lasem. Kuropatwy dziesiątkowane są przez kruki i lisy. Bez pomocy myśliwych te piękne ptaki mogłyby wkrótce z naszego powiatu zniknąć. Obecnie w naszym powiecie polowania na kuropatwy odbywają się sporadycznie.

(wo)