Sołectwo Wilamowo otrzymało wyróżnienie w tegorocznej XXV już edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021” w kategorii wsi. - Cieszę się, że nasz wysiłek doceniono. Chciałabym jednak, żeby do wspólnych prac angażowało się więcej mieszkańców – mówi sołtys Małgorzata Kamińska-Bałdyga.

Wyróżnienie dla Wilamowa
Działania sołtys Małgorzaty Kamińskiej-Bałdygi i mieszkańców Wilamowa zostały docenione przez komisję konkursową

Celem organizowanego już od wielu lat konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego małych miejscowości, zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego działania na rzecz podniesienia ich atrakcyjności i poprawy życia mieszkańców z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie wsie, z wyjątkiem tych, w których mieści się siedziba urzędu gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.