W najbliższą niedzielę wybierać będziemy swoich przedstawicieli do władz samorządowych wszystkich szczebli. W powiecie szczycieńskim o 126 mandatów radnych ubiega się 619 kandydatów. Do walki o fotel burmistrza i wójta we wszystkich ośmiu samorządach zgłosiło się 26 chętnych.

Wyścig po władzę

O jeden mandat radnego będzie się ubiegać w naszym powiecie średnio pięciu kandydatów. W Szczytnie na jedno miejsce w radzie przypada ponad czternastu chętnych. Trudno się dziwić, dieta "zwykłego" radnego sięga tu już 900 zł. Jeszcze więcej, bo prawie tysiąc złotych otrzymają miesięcznie radni powiatowi. Tu pęd do zdobycia mandatu jest więc jeszcze większy niż w mieście - ponad 15 chętnych na jedno miejsce!

W gminach zainteresowanie zasiadaniem w radach jest mniejsze. W kilku miejscowościach wybory się nie odbędą, bo liczba chętnych pokrywa się z liczbą mandatów.

Aspiracje zostania burmistrzem Szczytna zgłosiło siedmioro kandydatów: dotychczasowy burmistrz Paweł Bielinowicz, jego poprzednicy Andrzej Kijewski i Henryk Żuchowski, obecna wiceburmistrz Danuta Górska oraz Krzysztof Mańkowski, Sławomir Sawicki i Andrzej Sikorski. Ich sylwetki prezentowaliśmy w poprzednich "Kurkach". Dziś przybliżamy pozostałych kandydatów na szefów samorządów w powiecie szczycieńskim.

(olan)

2006.11.08

(Kandydatów na burmistrzów i wójtów w szczycieńskich gminach szukaj w "Powiat".