Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie znaleźli się w gronie laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Wysokie loty orłów z szóstki
Laureat i finaliści konkursów ze swoimi nauczycielkami – Anną Grzeszczyk (z prawej), Sylwią Gruszką – Cott (z lewej) i dyrektor SP 6 Ewą Bakalarską

Adam Herman, uczeń klasy 8D, uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z języka polskiego. Jest to prestiżowy tytuł, który daje przywilej przyjęcia do wybranej szkoły oraz zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Adam przygotowywał się do konkursu i rozwijał swoje zdolności pod czujnym okiem nauczycielki Anny Grzeszczyk.

Sukcesy odnieśli również uczniowie klasy 8C: Karol Daszewski oraz Fryderyk Romanowski, uzyskując tytuły finalistów w Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego. Uczniów przygotowywała Sylwia Gruszka-Cott.

Jak podkreślają nauczyciele, udział w konkursach tej rangi pomaga młodzieży odkrywać i pogłębiać zainteresowania oraz daje możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy.

(m)