26 stycznia odszedł od nas ŚP. Artur Gruber. Miałem zaszczyt współpracować z Panem Arturem w Rejonie Dróg Publicznych w Szczytnie.

Wyzwalał Europę z Armią Andersa
Artur Gruber

Pierwsze relacje zawodowe między nami zawiązały się w 1979 roku, tuż po rozpoczęciu przeze mnie pracy w RDP. Wystosowałem wówczas do pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach technicznych zestaw pytań związanych z przypisanymi im obowiązkami. Odpowiedzi na pytania miały wyłowić problemy istotne na ich stanowiskach i następnie posłużyć do opracowania planu doskonalenia firmy. Najlepiej z postawionego zadania wywiązał się Pan Artur. Zdiagnozował problemy wzorcowo, opisując je fachowo piękną polszczyzną i przedstawiając jednocześnie pożądane kierunki zmian w funkcjonowaniu firmy. Pan Artur w codziennym obcowaniu prezentował wielką kulturę osobistą i skromność oraz rzeczowość.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.