Wiele wskazuje na to, że tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona zyska wyższą niż do tej pory rangę. Do jego promocji wykorzystany będzie wizerunek związanego ze Szczytnem artysty oraz piosenki, które stworzył. Zgodę na to wyraził bliski przyjaciel muzyka i współautor części utworów, Janusz Kondratowicz.

Z błogosławieństwem Kondratowicza

Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona odbywa się od kilku lat podczas Dni i Nocy Szczytna. Rywalizują w nim soliści i zespoły, którym bliska jest twórczość lidera Czerwonych Gitar i Trzech Koron. W szranki konkursu stają przeważnie ludzie młodzi, stawiający swoje pierwsze kroki na scenie. W tym roku rywalizację poprzedzi zakrojona na szerszą niż to było w latach ubiegłych skalę akcja promocyjna. W jej prowadzeniu pomóc ma wykorzystanie przez Urząd Miejski w Szczytnie wizerunku artysty oraz jego piosenek. Zgodę na to wyraził bliski przyjaciel Krzysztofa Klenczona, Janusz Kondratowicz podczas wizyty, którą 28 lutego złożyli mu Robert Dobroński i Justyna Kordek-Bogdańska z wydziału oświaty UM oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Klaudiusz Woźniak.

- Przedstawiliśmy panu Kondratowiczowi nową wizję tegorocznego konkursu, co spotkało się z jego wielkim uznaniem. Był zadowolony, że przedsięwzięcie to ciągle się rozwija - mówi Justyna Kordek-Bogdańska.

Tegoroczny konkurs ma potrwać nie jeden, jak to było do tej pory, a dwa dni. Zgoda Janusza Kondratowicza oznacza, że miasto może bez przeszkód formalnych umieszczać wizerunek Klenczona w folderach, informatorach i billboardach promujących imprezę oraz wykorzystywać jego piosenki. Jak zastrzega Justyna Kordek-Bogdańska, nie oznacza to jednak nabycia pełni praw do dorobku artysty.

(łuk)

2007.03.07