W KLUCZU DÓBR RAŃSKICH

Orzyny, a właściwie Arwiny, lokowano 31 maja 1383 r. Należały one do klucza dóbr rańskich. W 1468 r. majątek był własnością braci Kuechmeister i pozostał w rękach tej rodziny do drugiej połowy XVIII w. W 1539 r. areał wsi wynosił 60 włók i znajdowały się tu 43 gospodarstwa domowe.

Z dziejów Orzyn
Orzyny – okres międzywojenny. Gospoda Helmuta Schippera, szkoła i widok na wieś. Ze zbiorów M. Rawskiego

Mieszkało tu 12 chłopów i 13 zagrodników. W Orzynach jeszcze w średniowieczu funkcjonowała karczma. W 1539 r. miejscowy karczmarz zgłosił do opodatkowania 158 beczek piwa, które najprawdopodobniej sprowadził z Pasymia. W połowie XIX w. w Orzynach szynkarzem był Żyd Michelson. Pod koniec XVIII w. wyodrębnił się tu samodzielny majątek, który należał między innymi do rodzin von Rosenberg i von Lenski. Na przełomie XIX i XX w. majątek w Orzynach należał do barona von Paleske, następnie do rodziny von Mirbach z Sorkwit. Jego powierzchnia wynosiła wówczas 1001 ha. Oprócz pałacu w skład dóbr wchodziły trzy folwarki (założony 23 grudnia 1841 r. Annaberg oraz założone 9 maja 1853 r. Antonienhof i Hermannshof).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.