POCZĄTKI

Spychowo powstało prawdopodobnie pod koniec okresu krzyżackiego. Przed 1539 r. wzniesiono tu zameczek myśliwski.

Z dziejów Spychowa
Spychowo przed I wojną światową. Gospoda M. Schitteka, młyn i tartak Hermenau oraz dworzec kolejowy

Na przełomie lat 1548-1549 w zameczku tym przebywał książę Albrecht, który schronił się do puszczy przed grasującą w Królewcu epidemią. W 1645 r. w Spychowie zaczęła działać kuźnia hutnicza, która zniszczona została w trakcie wojny polsko-szwedzkiej. W drugiej połowie XVII w. Spychowo stało się siedzibą administracji leśnej, wschodniej części kapitanatu. W wyborach w 1849 r. nadleśniczy Wichmann został wybrany posłem do parlamentu pruskiego.

Wieś założono dosyć późno, bo dopiero w pierwszej połowie XVIII w. W 1858 r. Spychowo wraz z Pupskim Piecem liczyło 231 mieszkańców oraz 5,5 włóki gruntów.

HUTA SZKŁA

Warto też wspomnieć o założonej w pod Spychowem hucie szkła.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.