STRAŻ OCHOTNICZA

W 1900 r. w gospodzie Junga odbyło się spotkanie założycielskie ochotniczej straży pożarnej. Głównym inicjatorem jej założenia był właściciel młyna Emil Neubacher, pełniący od 1901 r. funkcję sołtysa Spychowa.

Z dziejów Spychowa (3)
Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

Wśród osób, którym bardzo zależało na założeniu straży pożarnej, wymienia się również nauczyciela Schmidta (którego wybrano na pierwszego komendanta), właściciela fabryki chemicznej Uffhausena i mistrza stolarskiego M. Kobussa. Do służby zgłosiło się 16 ochotników. Dzięki wsparciu miejscowych przedsiębiorców szybko udało się kupić pompę ciśnieniową oraz umundurowanie dla strażaków. Nad jeziorem wybudowano skromną remizę. W 1905 r. liczba strażaków wzrosła do 25. Od 1902 do 1926 r. komendantem straży był Michael Kobuss. Na początku lat trzydziestych, w związku z załamaniem gospodarczym, straż przeżywała kryzys. Wielu bezrobotnych mieszkańców Spychowa, w tym ⅔ strażaków, miało sprzyjać komunistom. Kryzys organizacyjny zażegnany został wraz z dojściem do władzy nazistów. W kwietniu 1933 r. znowu w gospodzie Junga odbyło się spotkanie, w trakcie którego pozbyto się strażaków o nieodpowiednich poglądach politycznych oraz wybrano nowe władze. Dwa razy do roku (latem i zimą) odbywał się festyn strażacki. Zimą świętowano w gospodzie Junga.

ŻYCIE SPOŁECZNE

W 1922 r. założono w Spychowie chór męski, który później przekształcono w chór mieszany.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.