W Zespole Szkół w Lipowcu odbył się „Międzyszkolny Historyczny Konkurs Wiedzy o Regionie”. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów z Lipowca i Olszyn.

Z historią za pan brat

Celem rywalizacji było poszerzanie wiedzy o przeszłości regionu. Konkurs przygotowali nauczyciele historii z Lipowca i z Olszyn: Anna Kacprzak i Witold Olbryś. Uczniowie biorący w nim udział rozwiązywali test i odpowiadali na pytania z dotyczące przeszłości regionu. Najciekawszą częścią konkursu była ustna prezentacja na temat historii miejscowości, wybranego przez ucznia zabytku lub osoby związanej z regionem. Niektórzy uczniowie na temat prezentacji wybrali miejscowości, w których mieszkają, na przykład Olszyny, Gawrzyjałki czy Lipowiec.

Pierwsze miejsce zajęła Karolina Siarnowska z kl. II, drugie miejsce Angelika Lis również z klasy II, a trzecie miejsce przypadło Agnieszce Drozd z kl. III. Wszystkie trzy laureatki to uczennice gimnazjum w Olszynach. W przyszłym roku konkurs odbędzie się właśnie w ich miejscowości i rozszerzony zostanie na inne szkoły, jeśli oczywiście wyrażą chęć wzięcia w nim udziału.

(wo/Fot. archiwum)