POCZĄTEK WSI

Lipniki to niewielka wieś pod Jedwabnem. Do 1945 r. nosiła nazwę Lipnicken. Niewiele wiadomo o jej początkach, można się tylko domyślać, że Lipniki jako majątek rycerski istniały prawdopodobnie już w czasach krzyżackich.

Z historii Lipnik
Budynek „dworu” w Lipnikach w trakcie ocieplania

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1687 r. i dotyczy sporu o ławkę (miejsce w kościele) pomiędzy H. Birnhauerem z Lipnik  i H. Drauschwitzem. Z kolejnego zachowanego dokumentu wiadomo, że już ojciec H. Birnhauerema był właścicielem Lipnik. Następnie właścicielem majątku był porucznik Schmidt, który otrzymał go wraz z tytułem szlacheckim od króla Fryderyka II Wielkiego. Szmit sprzedał majątek porucznikowi Rastowi. W latach 40.-50. XIX w. właścicielami Lipnik była rodzina Fleischerów. Wówczas wieś liczyła 7 budynków mieszkalnych. W nocy 26 na 27 kwietnia 1846 r. z majątku uciekli dwaj słudzy: Lewan Echimow i Michael Michalick. W tamtym czasie takich zbiegów poszukiwała policja.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.