O historii Lipowca pisze Witold Olbryś

Z historii Lipowca
Sklep Wrobla i Schwiddera oraz kościół katolicki i ewangelicki. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

POCZĄTKI WSI

Lipowiec założony został w 1663 r. W 1666 r. Wojtek Kowal otrzymał oficjalny przywilej na założenie na 40 włókach szkatułowej wsi Lipowiec. Przez 5 lat osadnicy byli zwolnieni z płacenia podatków. Na początku XVIII w. rozwój wsi zahamowany został przez epidemię dżumy. Miejscowość prawie opustoszała, 12 włók było pustych. Zmarło około 100 mieszkańców. Lipowiec ponownie zasiedlony został za panowania Fryderyka Wielkiego.

Pomimo wielu trudności, w tym słabych gleb, Lipowiec stał się lokalnym ośrodkiem handlu. W 1865 r. 28 chłopów z Lipowca wystąpiło do cara z prośbą o przyznanie ziemi do osiedlenia w północnej części powiatu ostrołęckiego, ponieważ na Mazurach nie byli w stanie się utrzymać.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.