WIEŚ CZYNSZOWA

Marksewo założone zostało 26 października 1548 r. jako wieś czynszowa na prawie chełmińskim.

Z historii Marksewa
Pocztówka z lat trzydziestych XX w. z widokiem pomnika, strzelnicy i gospody

Początkowo jej areał wynosił 38 włók. Lokatorem wsi był Roman Speka, który otrzymał dwie włóki sołeckie. W literaturze niemieckiej podaje się, że nazwa pochodzi od jednego spośród pierwszych 8 osadników - Karla Marksa. W rzeczywistości jest to nazwa pochodzenia pruskiego, przyjęta od Jeziora Markxebe, obecnie Marksoby. Była ona kilkukrotnie zmieniana. Początkowo używano nazwy (Alt) Marxöwen, od 1938 r. do 1945 r. Markshöfen, po wojnie Marksoby. Ostatecznie przyjęto nazwę Marksewo. W 1782 r. wieś liczyła 19 dymów. Na planie z 18 grudnia 1592 r. przechodziły przez nią dwie równoległe drogi, pomiędzy którymi znajdowały się dwa stawy. 20 września 1605 r. Andrzej Brzeziński otrzymał przywilej na prowadzenie w Marksewie karczmy z obowiązkiem sprzedaży piwa zamkowego ze Szczytna.

W 1652 r. wieś miała być spustoszona w wyniku najazdu tatarskiego, w rzeczywistości był to najazd polski. Następnie dotknęła ją zaraza. Powstałe w ten sposób pustki trzeba było ponownie zagospodarować. W roku 1788 w dokumentach po raz pierwszy pojawia się nazwa Neu Marxöwen. Była to osada założona przy zachodnim brzegu jeziora Marksoby. 29 marca 1876 r. osada ta dekretem królewskim zostaje połączona ze Starym Marksewem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.