POCZĄTKI

Pochodzenie nazwy Piasutna nie jest pewne. W starszych opracowaniach przyjmowano, że pochodzi ono od polskiego słowa „pisek”. Być może ma ona jednak pochodzenie pruskie.

Z historii Piasutna cz. 1
Piasutno przed I wojną światową. Widok na wieś i jezioro, gospoda Emila Annussa i mleczarnia. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

Piasutno lokowano 30 marca 1678 r. na 40 włókach na prawie chełmińskim jako wieś szkatułową. Założono je w atrakcyjnym miejscu nad jeziorem Piasutno w pobliżu jezior Nożyce i Świętajno na pozbawionych lasów nowinach. Wcześniej istniały tu tak zwane budy potażowe, które poprzez swoją działalność doprowadziły do oczyszczenia tego terenu z lasu. Lokatorem był Fryderyk Speka z Marksewa, który otrzymał 4 włóki sołeckie wraz z niższym sądownictwem. Musiał jednak zapłacić za to 400 marek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.