ROZWÓJ WSI

Od lat 80. XIX wieku wieś zaczęła się szybciej rozwijać. Od jej południowej strony zaczęto wznosić nowe gospodarstwa. Pod koniec XIX w. właścicielem gospody był Przygodda z Wawroch.

Z historii Piasutna cz. 2
Piasutno przed I wojną światową. Panorama wsi, gospoda Paula Vembowskiego i wiejska droga. Pocztówka ze zbiorów M. Rawskiego

Jednak sam jej nie prowadził, dzierżawił ją chętnym osobom. Przed I wojną światową gospodę w Piasutnie prowadzili: Emil Berg, Emil Annuss, Woelky i Paul Vembowski. Działała tu też mleczarnia i należący do Friedricha Schuchna młyn. W okresie międzywojennym gospody prowadzili Hugo Künzle oraz Gertrud Rodde. Sklepy spożywcze należały do Gustava Jeroscha i Karla Kiya, sklep z owocami, warzywami i rybami prowadził Emil Fiedrich. Rzeźnikami byli Julius Marczoch, August Kompa-Kerstan i Wilhelm Osigus. Kowalami byli Paul Alexander i Wilhelm Schnittkowski, szewcem - Orzessek. Krawiectwem zajmowali się: Martha Lork, Karl Lork, Rudolf Kurella i pani Schützeck. Warsztat stolarski prowadził Ernst Gayk, a mechanikiem był Wilhelm Jaschinski. Friedrich Nowak zajmował się fryzjerstwem. We wsi był nawet fotograf - Emil Annuß. Działa tu też poczta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.