W tym tygodniu prezentujemy historię Piwnic Wielkich – wsi w gminie Wielbark, której początki sięgają XVI wieku.

Z historii Piwnic Wielkich
Gospoda Burkatzkiego. Rok 1915

SOŁTYS KARCZMARZ

Piwnice Wielkie założone zostały w 1568 r. przez starostę nidzickiego Kacpra von Aulacha na 40 włókach. Każdy z chłopów otrzymał po 2 włóki ziemi. Oficjalnie Piwnice Wielkie lokowano 4 kwietnia 1571 r. Po sześciu latach wolnizny chłopi zobowiązani byli do płacenia 1 marki i 2 kur rocznego czynszu od włóki. Sołtysem był Hartwig - karczmarz z Wielbarka. Gospodarował on na 4 włókach. W 1579 r. areał gruntów wrósł tu do 44 włók. W 1599 r. 4 włóki nie były zasiedlone. W 1619 r. było tu 19 chłopów, którzy gospodarowali na 44 włokach. Sołtys prowadził karczmę, za co odprowadzał rocznie 3 marki czynszu. Karczma ta utrzymała się tylko przez 15 lat.

PROCES O CZARY

W książce „Historia Nidzicy i okolic”, Nidzica 2012, Jacek Wijaczka na podstawie archiwalnych dokumentów opisał proces o czary, w trakcie którego oskarżoną była mieszkanka Piwnic Wielkich. 14 marca 1616 r. starosta nidzicki za uprawianie czarów postawił przed sądem Dorotkę Kapplan. Była ona oskarżona przez sołtysa Piwnic Wielkich o zadanie jego córce choroby, w wyniku której wyszły jej kości w łokciach i z palców, a po 9 tygodniach zmarła.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.