SZKOŁA

W roku 1911 r. powstała w Rudce szkoła. Do tego czasu dzieci z tej wsi uczęszczały do szkół w Szczytnie (zachodnia strona wsi) i Czarkowym Grądzie.

Z historii Rudki (2)
Budynek Szkoły w Rudce. Okres powojenny. Obecnie szkoła ta jest w znacznym stopniu przebudowana. Kronika S.P. W Rudce

Przez pierwsze dwa lata szkoła funkcjonowała w prywatnym budynku. Nauczycielem był wtedy niejaki Bogdaw. Staraniem tegoż nauczyciela i mieszkańców wsi, głównie Wilhelma Gronckiego, Adolfa Wien, Michała Rogalskiego, wybudowano w latach 1912-1913 stosunkowo duży budynek szkolny. W szkole tej uczyło dwóch nauczycieli. W listopadzie 1913 r. kierownictwo w nowo utworzonej, dwuklasowej szkoły w Rudce objął Emil Leysner. Funkcję tę pełnił do 1945 r. Drugim nauczycielem był Teehow.

GROMADKARZE I RUCH POLSKI

Przed szkołą w Rudce. Rok 1949. Kronika S.P. W Rudce

W Rudce funkcjonował silnie rozwinięty ruch gromadkarski. Umożliwił on Mazurom używanie języka polskiego w obrzędach religijnych. We wsi działał kaznodzieja August Jasiewski, który w 1889 r., po długich staraniach, uzyskał od władz rejencji w Gąbinie zezwolenie na organizację (polskojęzycznych) nabożeństw. Jednocześnie wydano polecenie żandarmerii, by go obserwować. Niektórzy mieszkańcy prenumerowali polskojęzyczne gazety. W 1911 r. prenumerowało w Rudce „Mazura” pięć osób.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.