Mieszkańcy Dybowa będą mieli swoją świetlicę. Wniosek gminy Pasym dotyczący realizacji tej inwestycji znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania.

Z hydroforni zrobią świetlicę
Tak ma wyglądać nowa świetlica w Dybowie

W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” pojawiła się lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru pod nazwą „Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej”. Znalazła się na niej zgłoszona do konkursu przez gminę Pasym inwestycja „Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie”. Obecnie cała dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu ostatecznej akceptacji. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest wstępnie na I kwartał 2018 roku. Ta ważna dla mieszkańców Dybowa inwestycja została oszacowana na kwotę 230 000,00 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 146 349,00 zł.

(g)