Burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski podpisał z rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosławem Kalinowskim list intencyjny w sprawie współpracy miasta z uczelnią. - Czy to będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców? - zastanawia się radny Rafał Kiersikowski.

Z KUL-em chcą promować Sienkiewicza
List intencyjny podpisali rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski i burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski

Podpisanie listu poprzedziły wcześniejsze rozmowy rektora lubelskiej uczelni i burmistrza Szczytna. - KUL ogłosił Rok Sienkiewiczowski. Ksiądz rektor, który w Szczytnie ma rodzinę i jest moim kolegą, zaproponował, żebyśmy wspólnie promowali naszego noblistę – mówi burmistrz Mańkowski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.