O czym pisaliśmy 20, 15 i 10 lat temu.

 

20 lat temu

Marian Wasilewski złożył na ręce przewodniczącego rady Józefa Kusztala mandat radnego. - Tu w radzie powinno się sensownie pracować, a tymczasem trwa festiwal spisków, oszczerstw, wygórowanych ambicji – tłumaczy radny. - Panuje ciągły stan zagrożenia. Ludzie śmieją się z tego, co tu się dzieje. Najczęstszym komentarzem jest: wziąć kija i rozpędzić to towarzystwo. A jak Boga kocham, nie chcę się czuć dalej za to odpowiedzialny.

15 lat temu

Zdecydowaną większością głosów: 16 „za” przy 4 „przeciw” radni gminy Szczytno odwołali z zajmowanego stanowiska wójta Aleksandra Kołodziejczaka, sprawującego ten urząd od 10 lat. - Plany ograbienia gminy z najbardziej atrakcyjnych terenów i realizacja zadań inwestycyjnych napędzających kasę wyłącznie do prywatnych kieszeni wymagają wymiany wójta i wprowadzenia swoich ludzi do urzędu – komentował decyzję rady odwołany wójt.

10 lat temu

WSPol chce, aby miasto przekazało jej znajdujący się na stadionie przy ul. Ostrołęckiej pawilon sportowy. W zamian szkoła policji oferuje położoną przy ul. Piłsudskiego nieruchomość, na której znajduje się  przedszkole. Propozycja nie wzbudza entuzjazmu wśród miejskich radnych, a to dlatego, że pawilon jest nowym obiekterm, a budynek przedszkola pamięta jeszcze lata przedwojenne.