Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale i inspiruje do twórczych poczynań zarówno dorosłych artystów, jak i tych najmłodszych, o czym przekonuje wystawa prac dzieci z przedszkola "Pod Topolą".

Z muzyką za pan brat

"Wokół muzyki" - to tytuł ekspozycji prac przedszkolaków, którą można oglądać w Miejskim Domu Kultury. Na wernisaż (9 maja) przybyli licznie młodzi twórcy oraz ich rodzice i dziadkowie. Każdy z przedszkolaków chciał zobaczyć swoje dzieła i pochwalić się nimi przed dorosłymi. Rysunki, wykonane różnymi technikami, powstawały na zajęciach, w trakcie których dzieci słuchały utworów muzycznych znanych kompozytorów, m.in. Straussa, Griega czy Mozarta. Maluchy czerpały inspiracje także z poznanych przez siebie piosenek i pieśni ludowych oraz popularnych. Oprócz rysunków, na wystawie znalazły się wykonane przez najmłodszych repliki instrumentów. Ekspozycja to podsumowanie prac nad prowadzonym w tym roku w przedszkolu "Pod Topolą" programem zatytułowanym ""Muzyka jest wszędzie".

- Ma on na celu zainteresowanie dzieci repertuarem klasycznym, wzbudzenie w nich wrażliwości słuchowej i zapoznanie ich z instrumentami - mówi autorka programu, nauczycielka Krystyna Kowalczyk-Sawicz.

W ramach zajęć, maluchy uczestniczyły w występie zespołu "Mazury", a potem uwieczniały swoje wrażenia w pracach plastycznych. Co miesiąc spotykają się także z uczniami szkoły muzycznej, którzy prezentują przedszkolakom instrumenty. Muzyka towarzyszy dzieciom podczas wszystkich niemal zajęć przedszkolnych. Efekty dobroczynnego jej wpływu są już zauważalne.

- Poprawiła się koncentracja dzieci, lepiej też radzą sobie one ze stresem i rozładowaniem napięć - mówi Krystyna Kowalczyk-Sawicz.

(ew)

2006.05.17