Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski został ponownie wybrany prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Szczytnie.

Z wójtem na czele

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczytnie odbył się 3 czerwca w ośrodku "Cicha Polana" na Wałpuszu. Uczestniczyli w nim komendant powiatowy PSP mł. bryg. Mariusz Gęsicki, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Szczytnie st. kpt. Grzegorz Rybaczyk, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Gołąb, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szczytnie Kazimierz Oleszkiewicz oraz kapelan strażaków ochotników z gminy Szczytno ks. prł. Lech Kozikowski. W trakcie spotkania podsumowano minioną kadencję, a sprawozdania na temat działalności w ciągu minionych pięciu lat przedstawili prezes zarządu wójt Sławomir Wojciechowski, skarbnik Jolanta Cielecka oraz komendant gminny Witold Goździewski. Głównym punktem obrad był jednak wybór nowych władz OSP w gminie Szczytno. Na czele zarządu stanął ponownie Sławomir Wojciechowski. Wiceprezesami zostali Wiesław Gołąb i Grzegorz Rybaczyk. Stanowisko komendanta gminnego pełnić będzie Witold Goździewski, skarbnika - Jolanta Cielecka, a sekretarza Krzysztof Fajbuś. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Stanisława Dziczka z OSP Gawrzyjałki. Wyłoniono także dziesięciu delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego w Szczytnie oraz dwoje przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Są to Jolanta Cielecka oraz Sławomir Wojciechowski.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Szczytnie zrzesza osiem jednostek (siedem z terenu gminy - Gawrzyjałki, Olszyny, Lipowiec, Płozy, Romany, Trelkowo, Szymany i jedną z terenu miasta - OSP Szczytno). Skupia w sumie 284 członków. W jego skład wchodzą też ochotnicy z drużyn młodzieżowych działających w Gawrzyjałkach, Płozach, Olszynach i Lipowcu.

(k)

2006.06.14