Bank Spółdzielczy w Szczytnie złożył najtańszą ofertę w ogłoszonym przez miasto przetargu na zaciągnięcie kredytu, z którego ma być sfinansowana m.in. budowa stadionu na ul. Śląskiej oraz spłata wcześniejszych zobowiązań samorządu.

Zaciągnęli kredyt na... spłatę kredytu
Lwia część kredytu, bo aż 7,4 mln zł, zostanie przeznaczona na budowę stadionu

Jak już informowaliśmy, w tym roku miasto planuje zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości blisko 12,3 mln złotych. Ma być on przeznaczony na przebudowy ulic: Broniewskiego, Orzeszkowej, Leśnej, Norwida, Kolberga, Spółdzielczej, Klasztornej i Łomżyńskiej (474,4 tys. zł) oraz realizację inwestycji mającej na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej ruin zamku (184,4 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.