Marzeniem Pana Marka był odtwarzacz CD. Fachowa pomoc sprzedawcy, który prezentował działanie różnych modeli, pomogła naszemu klientowi podjąć decyzję o zakupie.

Szczęście Pana Marka nie trwało jednak długo. Po powrocie do domu okazało się, że nie jest on w stanie w oparciu o dostarczone przez sprzedawcę instrukcje uruchomić urządzenia. Objaśnienia w języku japońskim, węgierskim i angielskim oraz graficzne znaki nie pomogły naszemu bohaterowi, który jako tako pamiętał język rosyjski i bez instrukcji w rodzimym języku nie chciał zatrzymać zakupionego towaru.

Oczywiście Pan Marek miał rację. Niedostarczenie przez sprzedawcę instrukcji w języku polskim jest sprzeczne z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i stanowi podstawę reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić istotne warunki zawarcia umowy sprzedaży. Musi udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. W szczególności musi podać nazwę towaru, określić producenta lub importera, kraj pochodzenia towaru, znaki bezpieczeństwa i zgodności z innymi szczególnymi przepisami, np. określić energochłonność sprzedawanej lodówki.

Wszystkie te informacje powinny znajdować się na towarze lub być z nim trwale połączone.

Ponadto sprzedawca na żądanie kupującego obowiązany jest wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień zawieranej z kupującym umowy sprzedaży. Jeżeli czegoś nie rozumiemy lub jakieś postanowienie umowy budzi naszą wątpliwość, to bezwzględnie należy od sprzedawcy wymagać wyjaśnień. Lepiej wcześniej rozwiać wątpliwości i uniknąć zawarcia umowy na niekorzystnych dla nas warunkach. W przypadku zakupu wartościowych towarów pośpiech jest złym doradcą. Podkreślenia wymaga fakt, że sprzedawca udzieli nam dodatkowych wyjaśnień na wyraźne nasze żądanie, w pozostałych przypadkach uzna, że postanowienia umowy sprzedaży są dla kupującego w pełni zrozumiałe.

Dodatkowym obowiązkiem handlowcy jest zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych, umożliwiających dokonanie wyboru towaru, sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Konia z rzędem temu, kto wskaże w Szczytnie sklep, w którym możemy sprawdzić działanie pralki automatycznej. W takim przypadku doradzałabym zakup na próbę i po zamontowaniu w domu oraz sprawdzeniu urządzenia, zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży.

Historia Pana Marka jest typowa, chociaż na szczęście coraz rzadziej spotykana. Miła obsługa i prezentacja towaru przez sprzedawcę to nie wszystko. Nie musimy zamartwiać się nieznajomością języków obcych. Obowiązkiem sprzedawcy było wydanie Panu Markowi sporządzonych w języku polskim instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów, jeżeli wymagały tego odrębne przepisy. Brak instrukcji w języku ojczystym jest niezgodnością towaru z umową. Sprzedawca odpowiada z tego tytułu wobec kupującego i z chwilą usunięcia tej przeszkody, tj. dostarczenia brakujących instrukcji, doprowadza do zgodności towaru z umową sprzedaży.

Agata Gołaszewska-Horak

2006.11.15