Blisko 1/4 wszystkich swoich ubiegłorocznych wydatków gmina Świętajno przeznaczyła na inwestycje. To jeden z najlepszych wyników w 15-letniej historii tego samorządu. Humory trochę psuje ciążący nad gminą dług w wysokości 3,3 mln zł.

Zadowolony wójt

Radni gminy Świętajno na sesji 30 marca podsumowali ubiegłoroczny budżet. Po stronie dochodów zamknął się on kwotą 9,5 mln zł, która była niższa od wydatków o 0,9 mln. Znaczącą pozycję zajmują inwestycje - 2,4 mln zł (23% ogółu wydatków). Wśród wykonanych 22 zadań najwięcej pochłonęły budowy wodociągów i gimnazjum. Na te pierwsze, realizowane na odcinkach Świętajno - Cis - Nowe Czajki - Stare Czajki, Jerominy, Biały Grunt, Konrady, Chochół oraz Piasutno, wydatkowano 874 tys. zł. Do tej kwoty włączono też środki przekazane na rozpoczęcie prac związanych z budową ujęcia wody w Świętajnie.

Najwięcej, bo 1,1 mln zł pochłonęła zakończona już budowa gimnazjum w Świętajnie. Zadanie było realizowane przy finansowym współudziale Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, który zwróci do kasy gminy 343 tys. zł.

W minionym roku przybył także obiekt sportowo-rekreacyjny i centrum informacji turystycznej (koszt 163 tys. zł), nowe chodniki w Świętajnie i Spychowie (41 tys. zł) i sprzęt komputerowy zakupiony do Urzędu Gminy i podległych jednostek (26 tys. zł). Za blisko 25 tys. zł wykonano dokumentację geodezyjną i projektową skrzyżowania dróg: Świętajno - Biały Grunt - Szczytno - Ostrołęka. Przy współudziale wojewódzkiego zarządu OSP zakupiono dla miejscowej OSP samochód ford transit wartości 120 tys. zł. Gmina dbała też o ochronę środowiska. Za blisko 50 tys. zł wykonano przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków i opracowano projekt kanalizacji tłocznej dla Kolonii, a za 26 tys. zł wywieziono śmieci zalegające nieczynne już punkty gromadzenia odpadów stałych w Świętajnie i Spychowie.

Aby wykonać wymienione zadania, trzeba było zaciągnąć kredyt. Ogólny stan zadłużenia na koniec roku wyniósł 3,3 mln zł, co stanowi 33,9% ogólnych dochodów gminy.

- W roku 2004 załatwiliśmy dwie historyczne sprawy - budowę wodociągu w południowej części gminy i gimnazjum - cieszył się wójt Jerzy Fabisiak, podkreślając, że ubiegłoroczny budżet był jednym z najlepszych w historii samorządu. Jego zdanie podzieliła zdecydowana większość radnych, udzielając mu absolutorium. Przeciwny temu był tylko radny Leśniewski.

Wyrażając pozytywne stanowisko w sprawie absolutorium, komisja rewizyjna zaleciła, by w trybie pilnym rozpocząć działania zmierzające do ograniczenia kosztów ogrzewania budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy, a także wyegzekwowania należności dla ZGKiM.

Korekta budżetu

W tym roku gmina będzie realizowała kilka inwestycji wspólnie ze starostwem powiatowym. Należeć do nich będzie m.in. budowa chodnika w Świętajnie przy ulicy Mickiewicza. Do już zatwierdzonych 20 tys. zł gmina Świętajno dołoży jeszcze 10 tys., a ogólny koszt zadania wyniesie 60 tys. zł. Także 10 tys. zł zostanie przekazane starostwu na modernizację skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żymierskiego, Polnej i Kościelnej w Świętajnie.

(olan)

2005.04.13