Na terenie gminy Dźwierzuty wciąż zdarzają się przypadki, kiedy właściciele posesji wbrew obowiązującym przepisom wprowadzają do kanalizacji sanitarnej wody opadowe, roztopowe, czy drenażowe. Odnotowywane są też nielegalne zrzuty do kanalizacji sanitarnej. Wyłapywaniu takich przypadków dobrze służy zadymiarka kanałowa.

Zadymiarką wyłapują nielegalne przyłącza
Renault Master Inspekcji Transportu Drogowego z Katowic służyć teraz będzie potrzebom ZGK w Dźwierzutach, kierowanego przez Arkadiusza Brzozowskiego, wcześniej szefa ITD w Olsztynie

Miesiąc temu na stronie ZGK Dźwierzuty ukazał się komunikat, w którym prezes Arkadiusz Brzozowski ostrzega przed takimi praktykami, informując, że grożą za to sankcje karne, ograniczenie wolności albo grzywna do 10 tys. zł. Zapowiada też, że kontynuowane będą kontrole zmierzające do ustalenia właścicieli posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

To już kolejne ostrzeżenie prezesa skierowane do łamiących przepisy właścicieli posesji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.